ottemaOttema-Wiersma natuurreservaat

Het is een uniek laagveenmoeras van It Fryske Gea, dat niet door de vroegere ruilverkaveling van It Bûtenfjild is opgeslokt.
De eigenaren destijds, de heren Ottema en Wiersma, waren tegen de ruilverkaveling en hebben dit terrein niet verkocht. Het is ook geen wonder, want het gebied kent een grote rijkdom en afwisseling. Je krijgt een goed beeld van de ouderwetse natuur van It Bûtenfjild. Het terrein herbergt de zeldzame vlinder Zilveren Maan al vele jaren. Er is een kleine kans die tijdens de tocht tegen te komen. Daarnaast veel mooie planten als waterlelie, grote valeriaan, gele lis, gele waterkers en koninginnekruid. Veel dagvlinders komen op deze fraaie bloem af. Heerlijk om daarvan te genieten. Op schoon stilstaand water schieten de schaatsenrijders je voorbij.