molen2De Grote molen te Broeksterwoude

In 1887 werd de molen door brand verwoest en in het zelfde jaar herbouwd door Gerben van Wieren uit Janum en meteen voorzien van twee schroeven. Na ingebruikname van een stoomgemaal te Zwaagwesteinde in 1926 werd de schroef ingekort.
In 1934 werd de kleinste schroef overgebracht naar de zgn. Kleine Molen. In 1943 werd in de molen een centrifugaalpomp geplaatst, waardoor de molen buiten werking kwam. thans kan hij alleen rondmalen.
De molen werd gerestaureerd in 1959, 1975 en 1994.
Voorheen was de molen uitgerust met zelfzwichting.
De molen is in 1887 met twee vijzels uitgevoerd hiervan resteren alleen nog de binnenwaterloop, het spil- en vijzelwiel, een toog in de muur. Het spoorwiel rond 1986 uit de molen gehaald en draait nu in spinnekopkorenmolen De Vlijt te Koudum, ook weer als spoorwiel.
De molen heeft een uitzonderlijk hoge utskoat: men kan hier rechtop doorheen lopen.
De molen is ook in gebruik als lesmolen voor het Gild Fryske Mounders.

De molen moet worden opgeknapt: de roeden moeten worden vernieuwd, want in het gevlucht vallen gaten; verder is de uitschoot gescheurd en zal opnieuw moeten worden opgemetseld. De Fryske Mole heeft de restauratie begroot op ruim 42.000 euro. Het is nog niet bekend wanneer de opknapbeurt van start gaat. De laatste restauratie van dateert van 1994.

Adres:
Teneweg 11
9108 AM Broeksterwoude