HoutwielDe Houtwiel

Tussen Veenwouden en Broeksterwoude, zuidelijk van Dokkum (Friesland). Moeraslandschap met rietlanden, graslanden, petgaten en sloten. Behalve de witte waterlelie groeit er in sommige sloten ook moerashertshooi. In de natte, open terreintjes bloeit het moerasviooltje. De rups van de Zilveren Maan leeft op dit plantje.
Dit uitgestrekte moerasgebied was ooit deel van de hoogvenen die vroeger een groot deel van Friesland bedekten. Al in de 15e eeuw werd er turf gewonnen. Dat ging door tot in de 20ste eeuw. Door al het graven poelen en plassen, petgaten en legakkers. Nu vindt de bezoeker er uitgestrekte rietvelden, doorsneden door brede sloten. Elzenbosjes en opgeschoten wilgen geven het gebied een ruig karakter. Er
ligt een weidevogelreservaat met open graslanden. In het riet nestelen de kleine karekiet, rietzanger, rietgors en baardmannetjes. De rietvelden zijn ook het broedgebied van de bruine kiekendief, die zich vaak jagend laat zien. De Houtwiel was lange tijd een leeg en moeilijk toegankelijk moeras. Het domein van vissers, jagers en boeren. In Friesland zijn de meeste van zulke moerasgebieden ontgonnen, vooral voor de landbouw. Dat lot is De Houtwiel bespaard gebleven. Voor natuurliefhebbers valt er veel te genieten. Vanaf de parkeerplaats bij het Goddeloze Tolhuis onder Broeksterwoude begint een wandelpad. Dat voert door het moerasgebied en naar een heuvel met een schitterend uitzicht over De Houtwiel. Voor meer informatie over Staatbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl