klaarkampDe Klaarkampstermolen te Rinsumageest

 

Op de kaart van Dantumadeel in de Atlas van Eekhoff (1847) komt aan de oude Juckemavaart reeds een molen voor. Het is niet bekend wanneer deze werd gebouwd.
Hiervoor in de plaats is waarschijnlijk in 1862 een nieuwe molen gebouwd, die in 1893 is overgebracht naar de huidige plaats. Het Klaarkampermeer werd toen droog gemaakt en de molen moest de daaruit ontstane landerijen tezamen met nog enkele andere percelen -een totaal van ca. 70 ha- droog houden. In 1975 is deze molen, die toen al geruime tijd zonder roeden stond, in het kader van de ruilverkaveling Dantumadeel geheel gerestaureerd. Buiten de molen plaatste men een elektrisch gemaaltje, waarbij de meterkast etc. in de molen werden ondergebracht.
Opmerkelijk is dat hier, tot 1991 altijd een houten bovenas aanwezig was.
Adres:
Trekweg nabij nr. 11
9105 AV Rinsumageest